Davvisámegiella

Dáiddadállu guossoheaddjin

Leatgo ohcamin movttiidahttin birrasa čájáhussii, fierpmádatdáhpáhussii, kulturdeaivvadeapmái dahje fágalaš seminárii?

Daiddadallu event foto per heimly 12

Márjá Karlsen. Govven: Per Heimly.

Dáiddadállu guossoheaddjin

Dáiddadállu lea lunddolaččat šaddan guossoheaddjin iešguđet oktavuođain jagiid mielde, ja dál mii leat profešonaliseren bálvalusa. 

Dá leat muhtun dáhpáhusat goas sáhttá leat sihke movttiidahtti ja áigeguovdil válljet Dáiddádálu guossoheaddjin:

 • Čájáhusat
 • Fierpmádatčoahkkaneamit
 • Fágalaš seminárat ja bargobájit
 • Kultuvrralaš ja guoimmuhan dáhpáhusat
 • Ávvudoalut
 • Gussiid vuostáiváldin Sápmái
Dine Arnannguaq Fenger Lynge

«Lágideaddjin lea min ulbmil ráhkadit movttiidahtti ja oadjebas saji mii rahpá uvssaid ođđa geahččanguovlluide mat vuođuštuvvot Sámi jurddašanvuohkái ja árvvuide.»

↳ Beaivválaš jođiheaddji Dine Arnannguaq F. Lynge
Govva Dáiddadálu viesus.

Govven: Per Heimly.

Dáiddadállu guossoheaddjin, muhtin ovdamearkkaiguin

 • Ovttas OCAin mii leimmet guossoheaddjin go máŋggalágan kuráhtorat miehtá máilmmis čoahkkanedje.
 • Prošeavttain SápmiToo ja EadnametMaid leimmet guossoheaddjin sullii 100 - 200 oasseváldái. Sin searvvis ledje dáiddárat, kuráhtorat, kulturbargit, ásahusat, fágaolbmot ja earát.
 • Báikkálaš čájáhusat ja Sámi dáidaga lávdadeapmi ovttasbarggut Našunála museain, nu mo:
  - "Pile Of Sápmi Supreme": Ruovttumáhccan 
  - Skakke Folkedrakter
 • Ovttas eamiálbmotfestiválain Riddu Riđđu ja eará Sámi oassálastiiguin, leimmet guossoheaddjin "The Whole World to Sápmi" prošeavttas
 • Guossečájálmasain: "Vástádus Eanan" ja "Strangers Within"

Hattit

Álggahančoahkkima haddi: NOK 2,500,- 
Dáiddadállu beales servet: hálddahuslaš bargit, dáiddafágalaš ovddasteaddji ja dáiddárguoimmit dárbbu mielde. Maŋŋil čoahkima sáhttit mii ráhkadit ollislaš haddefálaldaga.

Rabas haddemodealla

 • Dáiddadálus lea rabas haddemodealla. 
 • Haddi gokčá dáiddárguimmiid ja hálddahusa duohta goluid, lassin fásta proseantta mielde rehkenaston supmi mii manná njuolga dáiddárfierpmádahkii. 
 • Dáiddadállu lea ideála fitnodat gos buot badjebaza manná Dáiddadálu ulbmiliidda.

Livččii go dát bálvalus din fidnodahkii, organisašuvdnii dahje institušuvdnii juoga?

Some akg 5

Riggudahte lágidemiidat dáiddárságastallamiin. 

Dáppe gávnnat min dáiddárguimmiid

Elle Sofe 2 Foto Per Heimly