Davvisámegiella

Kurateren

Mii fállat kuraterenbálvalusaid. Juohke háve go ávkkástalat min bálvalusaid, de doarjjut maid Sámi dáidaga ja dáiddáriid!

IMG 6996

Kuraterenbálvalusat

  • Kurateren guoskevaš sámi dáidagiid ja dáiddáriidda
  • Min dáiddárguoimmit ovddastit dáiddasurggiid nugo visuálalaš dáidaga, filmma, dánsuma, teáhtera, koreografiija, TV-buvttadeami, lávdedáidaga, designa, čállivuođa, musihka ja luođi.
  • Mii kurateret visuealla čájálmasaid, lávdedáiddaprošeavttaid, prográmmaid ja sisdoalu, fáttáid dáiddárságastallamiidda,  soffáságastallamiidda, doaluide ja dilálašvuođaide

Kurateren proseassa

Kuraterenproseassas leat máŋga muttu, oanehaččat čilgejuvvon ná:

1. ÁLGOSÁGASTALLAN 
Dáiddadálu bealis dása servet Dáiddadálu hálddáhus, dáiddafágalaš jođiheaddji ja dárbbu mielde guoskevaš dáiddáriidda. Ulbmil lea čielggadit diŋgojumi, bušeahta, áigeperspektiivva, áigumušaid ja bohtosiid.

Unnimus haddi álgoságastallamis: kr 2500,-

2. ŠIEHTADUS
Šiehtadusa gaskal diŋgojeaddji ja Dáiddadálu dahká Dáiddadálu hálddáhus ja dáiddafágalaš jođiheaddji. 

3. VÁLLJET KURAHTORA/KURAHTORIID
Dáiddadálus ii leat oktage fásta kurahtor guhte kuratere visot prošeavttaid, muhto mii válljet kurahtoriid prošeavttaid ja dárbbuid mielde. 

4. KURATEREN 
Kurahtor/kurahtorat gulahallet diŋgojeddjiin ja bargagohtet prošeavttain. 

5. PRODUKŠUVDNA (jus lea diŋgojumis)
Dat mii kuraterejuvvo maiddái buvttaduvvo. Dát sáhttá leat guhkes dahje oanehis proseassa go lea prošeavtta duohken.

6. BUVTTA 
Boađus ja buvtta diŋgojumis.

7. LOAHPPASÁGASTALLAN
Diehtojuohkin ja árvvoštallan fárrolaga diŋgojeddjiin. Diibmosaš loahpahančoahkkin.

Hattit

Álggahančoahkkima haddi: NOK 2,500,- 
Dáiddadállu beales servet: hálddahuslaš bargit, dáiddafágalaš ovddasteaddji ja dáiddárguoimmit dárbbu mielde. Maŋŋil čoahkima lea Dáiddadálu bealis vejolašvuohta ráhkadit ollislaš haddefálaldaga.

Rabas haddemodealla

  • Dáiddadálus lea rabas haddemodealla. 
  • Haddi gokčá dáiddárguimmiid ja hálddahusa duohta goluid, lassin fásta proseantta mielde rehkenaston supmi mii manná njuolga dáiddárfierpmádahkii. 
  • Dáiddadállu lea ideála fitnodat gos buot badjelbáza manná Dáiddadálu ulbmiliidda.
Máret Ánne Sara

Máret Ánne Sara
Govvejeaddji: Per Heimly.

«Juohke háve go anát Dáiddadálu bálvalusaid de leat fárus addime Sámi dáiddáriidda vuoiggalaš bálkká ja doarjjut Dáiddadálu barggu sámi dáiddáriid ovddas!»

↳ Máret Ánne Sara, Dáiddadálu vuođđudeaddji

Dárbbašat go kuraterema?
Váldde oktavuođa minguin ja bivdde áiggi álgoságastallamii.