Davvisámegiella

Čájáhusat

Fála gussiidat erenomáš dáiddavásáhusa olgun dahje siste. Mis leat sihke gárvves čájáhusat ja kurateret diŋgojumiid vuođul.

IMG 2599 Middels

Láigot čájáhusa

2023as leat Dáiddadálu čájáhusat gullon miehtá Oslovuona, čájehuvvon digitálalaččat 500 kvádratmehtera robis, johtán guoldun Finnmarksløpet beanamáilmmimeaštirgilvvuin ja čiŋahan Ruonáeatnama gáhtaid Nuuk Nordic Kultuvrafestiválas. Mii leat gergosat fallat didjiide gárvves čájáhusa dahje kurateret fáttá mielde.

Gárvves čájáhusat

DDDDD - Duot dát DD Dáidda lea čájáhus mii kuraterejuvvui 2023 giđa. Čájáhus sáhttá leat sihke olgun ja siste, lea áigeguovdil ja vejolaš láigohit. Loga eanet áššis vulobealde.

Kuraterejuvvon čájáhusat

Dáiddadállu kuratere čájáhusaid. Mis leat dáiddafágalaš jođiheaddjit geat kvalitehtasihkkarastet visot min dáiddalaš buktagiid. Kurateret čájáhusa sáhttá ádjánit ja danin berret buori áiggis váldit minguin oktavuođa.

Mii fállat:

 • Olgočájáhusa
 • Digitála čájáhusa
 • Čájáhusa iešguđet dilálašvuhtii, ovdamearkka dihtii festivalii, seminarii, konferánsii dahje čoahkimii
 • Čájáhusa institušuvnnaide dahje bargosajiide
 • Čájáhusa oktan rahpandilálašvuođain dáiddáriiguin
 • Čájáhusa oktan dáiddaságastallamiin
 • Čájáhusa oktan guoimmuhemiin/performance
 • Lea vejolaš sihke láigohit dahje diŋgut Dáiddadálu kuraterejuvvon čájáhusa
 • Mii sáddet čájáhusaid miehtá máilmmi, gávppašeaddji máksá sáddengoluid
Dáiddadállu administration

Dine Fenger Lynge ja Inga Elisa Påve Idivuoma, Dáiddadálu háldáhusas
Govven: Per Heimly

Hattit

Álggahančoahkkima haddi: NOK 2,500,- 
Dáiddadállu bealis servet: hálddahuslaš bargit, dáiddafágalaš ovddasteaddji ja dáiddárguoimmit dárbbu mielde. Maŋŋil dán čoahkkima mis lea vejolašvuohta ráhkadit ollislaš haddefálaldaga.

Rabas haddemodealla

 • Dáiddadálus lea rabas haddemodealla. 
 • Haddi gokčá dáiddárguimmiid ja hálddahusa duohta goluid, lassin fásta proseantta mielde rehkenastojuvvon supmi mii manná njuolga dáiddárfierpmádahkii. 
 • Dáiddadállu lea ideála fitnodat, gos buot badjelbáza manná Dáiddadálu ulbmiliidda.
Máret Ánne Sara

Máret Ánne Sara, Dáiddádálu vuođđudeaddji.
Govven: Per Heimly

«Juohke háve go anát Dáiddadálu bálvalusaid de leat fárus addime Sámi dáiddáriidda vuoiggalaš bálkká ja doarjjut Dáiddadálu barggu Sámi dáiddáriid ovddas!»

↳ Máret Ánne Sara, Dáiddadálu vuođđudeaddji

Hálidat go láigohit čájálmasa?