Davvisámegiella

Seminárat

Máŋggat Dáiddadálu dáiddárguoimmit leat olahan guhkás sihke sisriikkalaččat ja riikkaidgaskasaččat, ja dál sáhtát ávkkástallat sin gelbbolašvuođain Dáiddadálu hábmen semináraid bokte.

277772546 5166960793384077 1708715169217230200 n

Dáiddadálu seminárat

Hága gealbbu ja inspirašuvnna dovddus Sámi dáiddáriiguin ja ámmátbargiiguin Dáiddadállu dáiddalaš semináraid bokte Guovdageainnus dahje eará báikkis.

Dáiddadállu fállá semináraid maid sáhttit heivehit dárbbuidat mielde. Leaš dal seminára mii bistá lahkke beaivvi dahje olles beaivvi, de mii válljet dárkilit dáiddáriid geat heivejit fáddái masa háliidat bidjat fokusa. Dán DD bálvalusa bokte oaččut veahki bargiin geain lea buoremus máhttu Sámi dáiddasuorggi heivvolaš artisttain ja fidnobargiin.

Sáhtát válljet sirdit olles seminára Dáiddadállui, dahje mii sáhttit ovttasbargat ja heivehit seminára du earenoamáš sávaldagaid ja dárbbuid mielde. Mii sáhttit maiddái fállat láidesteaddji bálvalusaid nu ahte seminára čađaheapmi šaddá njuovžil ja ámmátlaš.

Bálvalus fállojuvvo standárda sisdoaluin ja sáhttá maiddái lágiduvvot ollislaš páhkkan, gos mii gieđahallat visot mii guoská seminárii álggu rájes gitta lohppii.

DD Seminára - Standárda 

Dáiddadállu Dáiddalaš seminára bálvalussii gullet álo: 

 • Álgočoahkkin kártet dárbbuid ovttas Dáiddadáluin. Sisdoallu ja dáiddáriid válljen heivehuvvon du dárbbuide ja min olámuttus resurssaide 
 • Dáiddafágalaš ovddasvástideaddji gii sihkkarastá bálvalusa kvalitehta 
 • Dáhkádus ahte semináras leat dan meari dáiddárat ja logaldallit šiehtadusa hárrái
 • Koordináhtor gii gieđahallá buot hálddahuslaš beliid geainna don gulahalat njuolga
 • Kontrávttat dáiddárguimmiiguin ja earáiguin, nu ahte it dárbbaš jurddašit daid birra
 • Vejolaš válljet láidesteaddji guhte hállá sámegiela, dáro ja eaŋgalasgiela
 • Dáiddadállu gulahallá ja dahká šiehtadusaid guoskevaš aktevrraiguin lágideami oktavuođas nu ahte dis lea de dušše okta aktevra (Dáiddadállu) geainna gulahallat

Liige bálvalusat 

Jus háliidat ollislaš semináralágideami, de mii sáhttit fállat dáid bálvalusaid min hálddahusa ja doaimmahusaid vuollásaččaid bokte, mearriduvvon hattiid vuođul: 

 • Vuovdalanneavvuid ráhkadeapmi jus seminára lea rabas álbmogii: Digitála almmuhusat, plakáhtaid ráhkadeapmi ja prográmmaid ráhkkaneapmi 
 • Preassadieđáhusaid ráhkkaneapmi ja cavgileamit relevánta mediaide
 • Govvenbálvalusat; govvideaddji doaluid oktavuođas digitála govvaráidduin mii sáhttá geavahuvvot sosiála mediain, ruovttusiidduin jna 
 • Registrerenvuogádat - Digitála liŋka ja registrerenskovvi 
 • Jorgaleapmi vuođđodokumeanttain nu mo Prográmma ja eará lágideami oktavuođas dieđut
 • Cavgileapmi vejolaš dulkonbálvalusain
Daiddadallu seminar 1

Mii ávžžuhat plánegoahtit árrat vai seminára šaddá nu buorre go vejolaš. Váldde oktavuođa minguin šiehtadit álggahančoahkkima.

Hattit

Álggahančoahkkima haddi: NOK 2,500,- 
Dáiddadállu bealis servet: hálddahuslaš bargit, dáiddafágalaš ovddasteaddji ja dáiddárguoimmit dárbbu mielde.

Álggahanhaddi semináras: NOK 79,000,-
Haddái ii gullo seminárabáikki láigu ja biepmu.

Rabas haddemodealla

 • Dáiddadálus lea rabas haddemodealla. 
 • Haddi gokčá dáiddárguimmiid ja hálddahusa duohta goluid, lassin fásta proseantta mielde rehkenaston supmi mii manná njuolga dáiddárfierpmádahkii. 
 • Dáiddadállu lea ideála fitnodat gos buot badjebaza manná Dáiddadálu ulbmiliidda.
Daiddadallu seminar 2

Dáiddadálu bálvalusaid doaimmaha Dáiddadálu hálddahus ovttasráđiid dáiddárguimmiiguin.