English

FA121 A8 E 99 D0 400 B B5 A5 C9026 BA0499 F

Dáiddadállu at Nuuk Nordic Culturefestival 2023

News 22.05.23

This article is written in nothern sámi and norwegian only. 

Dáiddadállus nettverk stiller sterkt til årets festival da dagligleder Dine Arnannguaq Fenger Lynge, styremedlem Beaska Niillas, kunstnerkollega Ann-Sofie Kallok, prosjektleder Anne Henriette Nilut og produsent Inga Márjá Utsi reiser både for å vise frem og løfte samtaler om samisk kunst.

Se hele programmet for NNK23 her

Samisk kunst er en ettertraktet og viktig stemme på verdensbasis og Dáiddadállu har gjennom tidene blitt invitert på ulike arenaer for å representere vårt fagmiljø. Dermed har Dáiddadállu blitt en representant for samiske kunstnere og jobber for å styrke og bevare tilstedeværelsen av samisk kunst internasjonalt. Vår dagligleder Dine Arnannguaq Fenger Lynge har deltatt i en rekke kulturarenaer og sier det er ytterst nødvendig å bygge sterke internasjonale samarbeid for å dele kompetanse og lykkes i arbeidet med utvikling av samisk kunst og samfunn.

Dine Arnannguaq Fenger Lynge

“Disse møteplassene har og er viktige plattformer for kunnskapsdeling og samhandling for oss som jobber med å utvikle levende nettverk med urfolks kultur og identitet som grunnlag. Vi har vært bestemt på at det vi utvikler er å gi, ivareta kunstens kraft, dermed finne plass til våre kunstneres stemmer og arbeid og bruke det som et verktøy for å utvikle samfunnet vi lever og verker i. For kunstneren er kunsten de verktøy som bidrar til å belyse utfordringer i urfolkssamfunnene i det globale nyhetsbildet. Men kunsten som våres verktøy kan vi bidra til å være en agendasettere i samfunnsutviklingen. Jeg mener at vi kan flytte fjell gjennom våres arbeid.” Forteller Dine Arnannguaq Fenger Lynge.

Samisk gatepynt

Vår kunstnerkollega Dáiddadállus DDDDD-Duot Dát DD Dáidda kurator Ann-Sofie Kallok reiser for å sette opp utstillingen som skal pynte Nuuks gater i hele festivaluka. Det produseres kunst på verdensnivå i Sápmi og når vi i år har fått hovedplassen på kunstscenen på Kalaallit Nunaat, så måtte vi ta muligheten til å synliggjøre seks visuelle kunstnerpartnere og sender DDDDD til Grønland.

2881105 F EEB3 4721 AF1 D FD5089 F126 D4 1 105 c

DD Talk-stage

Fredag 26. mai arrangerer Dáiddadállu “Talk-stage” kl.12-16:30 på Nuuk kultursenter. Her vil fagfolk møtes og åpne samtaler tematikk som er viktig i urfolkskunstens verden. Vi har invitert mange spennende kunstnere og sentrale kulturaktører fra Sápmi og Grønland som skal diskutere urfolkskunst med våre egne Dine Arnannguaq Fenger Lynge, Beaska Niillas og Ann-Sofie Kallok. Arrangementet er åpent og vi anbefaler alle med interesse for problemstillinger innen urfolkskunst til å delta.

B5 C10 BFC A7 E2 48 BE 9963 04 B92 A30 DCEF

Mot varige samtaler

Lynge forteller at hun har opplevd mange betydningsfulle samtaler på slike arrangementer og gleder seg over at vi nå har i gang et prosjekt som skal dokumentere tilgjengeliggjøre viktig informasjon for et større publikum.

“Jeg har lært at disse møteplassene er uvurderlige for vårt utviklingsarbeid fordi vi får muligheten til å bygge viktige og fruktige relasjoner som bidrar med reelle verktøy for både institusjonen vår og for våre kunstnere.” forklarer hun.

6 B3476 C5 20 C8 4 CC6 A819 A4117967366 A

DD Podcast

Dáiddadállu har erfart at spennende, utviklende fremtidsrettede tanker ofte forblir halvtenkte ved arrangementenes ende og har nå utviklet et podcast prosjekt som skal følge opp og fordype seg i temaer som kan bidra til utvikling av samisk kunst og samfunn.

“Podden skal dokumentere Dáiddadállus store nettverk og samarbeid med andre urfolksintitusjoner og kunstnere. Når vi gjør opptak på møteplasser som Nuuk Nordisk, så får vi synliggjort Dáiddadállus viktige rolle i urfolkskunstverden. Urfolk deler ofte utfordringer og det gjør også tematikkene som kunsten bearbeider. Podcasten gir oss muligheten til å løfte disse utfordringene og vi håper det vil bidra til at samtalene fortsetter og utvikler seg videre.” sier prosjektleder Anne Henriette Nilut.

NNK23 blir første steg for den nye podcasten og under festivalen skal tre deler tas opp. Vi kan allerede nå begynne å glede oss til en modig pod som hever urfolkskunstens problemstillinger til nye høyder. Mer informasjon om Dáiddadállus podcast kommer i løpet av sommeren og episodene publiseres i høst.

Inntil da fortsetter vi arbeidet med å styrke internasjonale samarbeid som skaper plass for våre kunstnere – Første stopp Nuuk Nordisk!