Davvisámegiella

The answer is Land 3 Photo Antero Hein

Rámiduvvon Vástádus eana čájehuvvo Guovdageainnus

Ođđasat 24.06.22

Čakčat čájehuvvo viimmat rámiduvvon dánsunčájálmas Vástádus Eana – The Answer is land Guovdageainnus, Elle Sofe Sara ruovttubáikkis. Čájálmasa váldosáhka lea searvevuohta ja fuolkevuohta olbmuid gaskkas ja olbmuid ja eatnama gaskkas.

– Sara birra lea daddjon ahte son lea okta dain miellagiddevaččamus ja deháleamos koreográfain iežas buolvva koreográfain Norggas. Ja dát gal dahká Dáiddadálu oba movttegin. Dát čájálmas lea leamaš dievva báikkiin gos lea čájehuvvon, omd. Oslos, Romssas, Hársttáin ja Hámmerfeasttas. Ovdal go čájálmas olle min lusa, de čájehuvvo dat máŋgga sájes riikkaidgaskasaš festiválain mat leat hui árvvus adnojuvvon. Festiválat leat earret eará Tanz Im August Berlinas, Julidans Amsterdamas ja Icehot Helssegis, muitala Dine Fenger Lynge, Dáiddadálu beaivválaš jođiheaddji.

Čájálmas smiehttá dánsumiin ja luđiin man fámolaš searvevuohta lea ja dihtomielalašvuohta eatnama hárrái mas mii buohkat leat ja maid mii juogadit. Koreografiija jurdda riegádii miellačájehemiid, sámi vuoiŋŋalaš praksisaid ja formašuvdnadánsuma vuođul. Čájálmasa vuođđun leat máŋggajitnii juoigamat. Daid lea komponeren Frode Fjellheim.

Elle Sofe Sara Photo Ánne Kátjá Gaup

Elle Sofe Sara. Photo: Ánne Kátjá Gaup/Johtti Productions

– Mun lean guhká hálidan oažžut čájálmasa iežan ruovttubáikái, ja in báljo máhte čilget man guovddáš ja mávssolaš dat lea munnje. Mun sávan olbmot bohtet teahterii geahččat dán, dadjá Elle Sofe Sara, Vástádus Eana koreográfa. 

– Leat guokte čájálmasa čakčamánu 10.beaivvi, vuos lea matiné-čájálmas beaivet ja dasto vel eahkedis čájálmas. Lassin dasa šaddá dát maid skuvlačájálmassan čakčamánu 9. beaivvi, loahpaha Lynge.

Čájálmas lea ovttasbargu dáid ásahusaid olis: Dansenett Norge, Dáiddadállu, Elle Sofe Company, Guovdageainnu suohkan ja Beaivváš Sámi Našunálateáhter.