Davvisámegiella

EADNAMET MAID LOGO større skrift 1600x1600

EadnámetMaid joatká Kalaallit Nunaatas - Ruonaeatnamis

Ođđasat 25.10.21

Luonddu billisteapmi – čuohcá go dat olbmuide ja dearvvašvuhtii? Dáiddadállu joatká dehálaš ságastallamiiguin Eatnámet Maid prošeavtaš mii dál lágiduvvo Ruonaeatnamis ja Nuuk Nordic kulturfestiválas.

Buolli báhkká fáddá


Eadnámet Maid! lea deaivvadeapmi gos dáidda ja ságastallan lea guovddážis. Dáidagiid ja ságastallamiid bokte loktejit dáiddárat dehálaš ja áigeguovdiliš fáttáid min servodagas. Sihke ruvket ja bieggamillut leat buolli áššit maiguin eankilolbmot ja Sámi servodat lea guhka rahčan. Dáiddárat oidnet dárbbu loktet olmmošlaš beliid dáin áššiin. Movt luonddu illásteapmi váikkuha olbmuid, eallima ja dearvvašvuođa min servodagain? Jearrá ge Dáiddadállu go dál bovde ságastallamiidda Ruonáeatnamis.

– Eananillástemiin ii leat geahči ja dat váikkuha min eallima, birgema ja maid min jurdagiid sihke praktihkkalaš dásis ja maiddai hui čiekŋalis silolaš dásis. Mii fertet dán birrá ságastit dadjá Dáiddadálu fágalaš jođiheaddji Máret Anne Sara.

Máret Ánne Sara. Photo: Marie Louise Somby/Árvu

Máret Ánne Sara. Photo: Marie Louise Somby/Árvu

Digitála čovdosat bukte ođđa vejolašvuođaid


EadnátmetMaid galggai diibmá čohkket dáiddáriid, akademia, politihkkáriid ja earáid miehtá Sámi ja maiddái eará eamiálbmot dáiddáriid, njeallje beaivvi guhkosaš prográmmii mas galge čájáhusat, ságastallamat, ovdanbuktimat ja eambbo. Go covid lassanii davvi-Norggas, šattai prográmma oalát rievdaduvvot oanehis áiggis.

-Mii šattaimet lágidit hybrida deaivvadeami vai eai čoahkkanan olu olbmot seamma sadjai ja nu bovdiimet máilmmi deaivvadeapmái digitála čovdosiid bokte. Mis ledje olbmot mielde miehtá Sámi, ja maid eará eamiálbmot oasseváldit. Ovttas ovttasbargoguimmiiguin KulturSámis ja Sámeráđiin, álggaheimmet digitála ovttasbarggu vaikko ii oktage mis lean bearehaga bargan prográmmabuvttademiin dáinna lágiin. Ovttasráđiid ja buriin vehkiin čađaheimmet máilmme fiinna, digitála deaivvadeami ja mii leat hui duhtavaččat EadnámetMaid vuosttaš osiin. Dál nu go diibmá, oassálastet muhtumat streama bokte ja earát festiválas. Mis leat buorit vásáhusat lágidit digitála deaivvademiid ja iluin muitalit ahte EadnámetMaid part II sáhttá čuovvut streama bokte, dadjá Lynge.


Álgoálbmot ovttasbargu deŧalaš


Eamiálbmogat miehtá mailmmi vásihit hástalusáid dálkkádatrievdamiid ektui ja luondduillástemiid dihte. – Dáin áššiin leat erenoamáš stuora váikkuhusat eamiálbmot olbmuide ja servodagaide danne go min guovddáš ealáhusát ja kultuvra lea ain nu čavga gittá luonddus ja das ahte luondu birge. Justte danne go mis leat nu stuora oktasaš hástalusat, de lea dehálaš gulahallat ja ovttasráđiid jurddašit ja bargat eará álgoálbmogiiguin, dadjá Máret Anne Sara.

– Mii galggaimet diibmá jo bovdet Inuihtta dáiddáriid Kalaallit Nunaatas EadnámetMaid deaivvadeapmái dáppe Sámis muhto Covida dihte ii šaddan nu. Dál mii viimmat beassat čađahit deaivvadeapmi ja nu hukset ovttasbarggu ja gulahallama mas mii oaidnit hui stuora árvvu, dadjá Dine Arnannquak Fenger Lynge.

Dine Arnannguaq Fenger Lynge. Photo: Marie Louise Somby/Árvu

Dine Arnannguaq Fenger Lynge. Photo: Marie Louise Somby/Árvu

Nuuk Nordic Talk Stage
Nuuk Nordic lea Ruonaeatnama stuorámus kultur ja dáiddafestivála mii lágiduvvo juohke nuppi jagi. Dáiddadállu lea mielde lágideame ságstallanarena NNK Talk stage gos dáiddárat, dutkit ja earát deaivvadit. “EadnámetMaid – NunarputAamma- The LandToo” prográmmas leat sáhkavuorut, ságastallamat, ja maiddái dáiddalaš ovdanbuktimat ja filmmat. Mis leat áibbas ođđá dáiddabuvttadeamit ja miellagiddevaš ságastallamat. Šaddá nu máilmme gelddolaš, dadjá Dine Arnannquak Fenger Lynge.

Prográmma
Nuuk Nordic Kulturfestivála álgá duorastaga 28.10 ja bistá 31.10.21 rádjái:

EadnámetMaid 28.10
12:35

 • Presentation of Dáiddadállu Dine Arnannguaq Fenger Lynge
 • Presentation of EadnámetMaid by producer Maren Benedicte Nystad Storslett
 • Digital greetings from Mari Boine
 • Digital greetings from Silje Karine Muotka, president of Sámi Parliament in Norway
 • KlimaTerra by Anitta Suikkari and Hilde Skancke Pedersen- An artistisk walkthrough

13:40

 • Screening of Ealát by Elle Márjá Eira
 • Q&A with Elle Márjá Eira and Ánne Kátjá Gaup

14:25 De språkløse

15:00 EadnámetMaid:
Violence and abuse against nature. How does it affect mental health, especially in indigenous societies?

 • Marit Anne Sara: Pile O Sápmi presentation
 • Sunna Nousuniemi: Screening: “Gáidat/Máhccat”
 • Talk between artists Máret Ánne Sara, Sunna Nousuniemi, Dine Arnannguaq Fenger Lynge, Ivinnguaq Storck Høegh.


Friday 29th October Reflecting NNK
14:15 Sculptures Elle Márjá Eira, Jeannette Ehlers, Lill Frederiksen Chemnitz Moderated by Mathias Danbolt

Saturday 30th October Reflecting NNK
13:15 – 14:00 Self organization/Self-determintation in cultural programs

 • Dine Arnannguaq Fenger Lynge, Dáiddadállu
 • Jonas Nilsson, Nuuk Nordisk
 • Moderatorated by Sandra Marja West, RidduRiddu

15:15 -16:30 MÁZE AND MÁZEJOAVKU

 • Presentation of Susanne Hætta
 • Talk between Hans Ragnar Mathisen (TBC), Susanne Hætta, Joar Nango
 • Screening of Dál lea doarvái / Nok er nok / Enough is enough by Gunilla Bresky and Ken Are Bongo

EadnámetMaid lágiduvvo Dáiddadálu bokte, ovttas Sámedikkiin ja Office for Contemporary Art Norway (OCA) ja lea joatka OCA guhkitáiggi áŋgiruššamis Mázes, ikonalaš gilli sámepolitihka oktavuođas, ja OCA barggu ásahit internationála dáiddárresideansa álgoálbmotdáiddáriidda.