Davvisámegiella

Elle Sofe Sara Photo Ánne Kátjá Gaup

Dáiddadálu vuođđudeaddji rahpá Davvi-Norgga riemuid

Ođđasat 06.05.21

Odne almmuhii Festspillene i Nord-Norge festiválaprográmma, ja Dáiddadálus leat golbma dáiddára gávdnamis prográmmas. Mii geahčestit álggos Dáiddadálu vuođđudeaddji Elle Sofe Sara ođđa čájálmasa Vástádus eana-The answer is land.

VTAIL FB POSTER ADAPT

Ná čállá Festspillene i Nord-Norge iežaset festspillprofila birra:

“Elle Sofe koreográfalaš giella dahká ahte son lea okta dain eanemus miellegiddevaš koreografain su generašuvnnas. Son máhttá báikkálaš fáttáid buktit ovdan nu ahte dat šaddet universeallan.”

Olbmo oktavuohta luondduin lea čajalmasa fátta


Sara čájálmas lea dán jagáš festivála rahpančájálmas mas geahččit váldojit fárrui dánsuma ja juoigama bokte. Vástadus eana – The answer is land čájálmasas suokkarduvvo dánsumiin ja juoigamiin dat fápmu mii šaddá go olbmot leat fárrolaga, olgun ja diđolaččat dasa ahte leat oassin stuorit ollisvuođas.

– Mu sávaldat čájálmasain lea ahte geahččit vásihit gorudin dan ahte leat oassin stuorit joavkkus, lihkadit ovttas juoigama ja dánsuma bokte ja dovdat ahte olmmoš lea oassin das mii lea stuorát go ieš, muitala Sara guhte lea čájálmasa dáiddalaš jođiheaddji ja koreografa.

Čieža nissonolbmo leat lávdde alde, sii leat dovddus dánsárat, juoigit ja lávlut. Čájálmasa musihkalaš šuokŋa lea máŋggajienat luohti maid komponista Frode Fjellheim lea komponeren.

– Lea dehálaš sihkkarastit bileahtaid árrat, dán korona áiggi eai leat nu olu bileahtat fiidnemis, lasiha Elle Sofe.

Vuosttaščájálmas: Lávvordat 19.06 dii. 15:00

Loga eambbo ja gávnna bileahtaid dás: https://festspillnn.no/nb/program/2021/vástádus-eana-answer-land-sáno