Davvisámegiella

Dáiddadálu árvvut ja vuođđojurdagat

Sámi jurddašanvuohki lea vuođđun buot Dáiddadálu doaimmaide. Mii deattuhit holisttalaš jurddašeami, rabasvuođa ja ovttaráđálašvuođa gaskkaneamet. Dáiddadállu lea oadjebas, duostil, árvvas, rehálaš, berošteaddji ja ovdavázzi.

Kred Johan Fredriksson och Ann Sofie Kallok 1
Untitled 1 photo Susanne Haetta 1800x1200

Bargat ovddidit ja čalmmustahttit Sámi dáidagiid ja dáiddáriid. Min vuođđu ja vuolggasadji lea Sámis. Orrut, bargat ja ovdánit vuođđoprinsihpain ahte min bargu lea fárus ovdánahttime ja áimmahuššame dearvvaš ja ealli Sámi. Dat mielddisbuktá ahte mii bargat mihtuiguin joksat vuoiggalašvuođa, bistevaš ja guoddevaš ovdáneami min ásahusa bokte ja buot doaimmaideamet bokte. Vuoiggalašvuođa, dearvvašvuođa ja orohahttivuođa, bistevašvuođa ja ceavzilvuohta mii gusto sihke olbmuide, elliide, lundui, gillii, kultuvrii ja ealáhusaide min servvodagas. Mii vuhtiiváldit ahte árbevirolaš sámi eallinvuogi ja máilmmigova lunddolaš vuođđun lea guoddevaš jurddašeapmi, ja danin leat sámi árvvut lunddolaš vuolggasadjin ja vuođđun maiddái min ásahussii ja min doaimmaide.

Sámi biras, sámi servvodat ja álbmot leat unnitlogus ja dávjá garra deattu vuolde olggobealde beroštumiid geažil. Sámi politihkalaš fápmu lea sakka ráddjejuvvon. Boađusin das lea ahte dáiddárat dávjá barget lossa ja váttis fáttáiguin, ulbmiliin čalmmustahttit ja hástalit status quo. 

Háliidit láhčit dili gievrras dáiddáriidda, ja rabas ja oadjebas birrasa sámi dáiddáriidda, vai sii nákcejit rájiid sirdit. Olmmošlašvuohta ja gulahallan leat guovddáš árvvut Dáiddadálus. Gulahallan gusto visot eallimii, sihke fysihkalaš ja vuoiŋŋalaš ipmárdusas.