Norsk

Kuratering

Vi tilbyr kuratering.

IMG 6996

Kurateringstjenester

  • Kuratering innen samiske kunstnere og samisk kunst
  • Våre kunstnerpartnere representerer kunstformer som visuell kunst, film, dans, teater, koreografi, TV- produksjon, scenekunst, design, forfatterskap, musikk og joik
  • Vi kuraterer utstillinger, scenekunstprosjekter, program og innhold, temaer til kunstnersamtaler, arrangementer og begivenheter

Prosessen

Kurateringsprosessen har flere faser og kan kort forklares slik:

1. INNLEDENDE SAMTALER - INTROMØTE
Fra Dáiddadállus side deltar administrasjonen, kunstfaglig leder og kunstnerpartnere ved behov. Formålet er å klargjøre bestillingen, budsjett, tidsperspektiv, mål og ønsket resultat.
Pris på intromøte er kr 2500,-

2. AVTALEINNGÅELSE
Skriftlig avtaleinngåelse om oppdraget. Fra Dáiddadállus side utføres dette av administrasjonen og kunstfaglig leder.

3. VALG AV KURATOR / KURATORER 
Dáiddadállu har ikke èn fast ansatt kurator. Vi engasjerer kurator etter prosjektets art og behov. Kurator kan være en fra administrasjonen, kunstfaglig ledere, kunstnerpartnere eller andre innleide samiske eller urfolkskuratorer.

4. KURATERING
Kurator har dialog med kunden og starter kurateringen.

(5.PRODUKSJON - OM DET FØLGER MED I BESTILLINGEN
Det som kurateres produserers. Dette kan være en kort eller lang prosess, da det avhenger av prosjektet.)

6. LEVERANSE
Resultatet av kurateringen og leveransen.

7. AVSLUTNINGSSAMTALE
Informasjon, kunnskapsoverføring og evaluering sammen med bestiller.En times avslutningssamtale.

Priser

Pris for intromøte kr 2500,-
Tilstede fra Dáiddadállu: administrasjonsansatte, kunstfaglig leder og aktuelle kunstnerpartnere ved behov. Utifra intromøtet vil det bli mulig å gi et fullverdig pristilbud.

Transparent prismodell

    • Dáiddadállu opererer med en transparent prismodell
    • Prisen utgjør de faktiske kostnadene til både kunstnerpartnerne og administrasjonen, i tillegg til en cut som går direkte til kunstnernettverket
    • Dáiddadállu er et ideelt aksjeselskap hvor all overskuddet går til Dáiddadállus formål
Máret Ánne Sara

Foto: Per Heimly.

«Når du benytter deg av Dáiddádallus tjenester er du med på å å gi samiske kunstnere en rettferdig lønn og støtter samtidig Dáiddadállus arbeid for samiske kunstnere!»

↳ MÁRET ÁNNE SARA, DÁIDDADÁLLU GRÛNDER

Har dere behov for kuratering innen samisk kunst? Kontakt oss for å booke en innledende samtale med vårt team.