Norsk

DD som vertskap

Ønsker du en inspirerende arena for neste visning, nettverkssamling, kulturelle arrangement eller faglige seminar?

Daiddadallu event foto per heimly 12

Dáiddadállu som vertskap

Å være vertskap har naturlig falt til som en av våre aktiviterer gjennom årene og nå profesjonaliserer vi dette og tilbyr tjenesten DD som vertskap.

Her er noen tilfeller hvor det kan være både inspirerende og relevant å engasjere Dáiddadállu som vertskap:

 • Visninger
 • Nettverksbyggende samlinger
 • Faglige seminar eller workshops
 • Kultur og underholdningsarrangementer
 • Markeringer
 • Ved mottakelse av gjester til Sápmi
Dine Arnannguaq Fenger Lynge

Dine Arnannguaq Fenger Lynge, daglig leder i Dáiddadállu
Foto: Anne Katja Gaup / Johtti Productions

«Som vertskap er vårt fokus å skape en inspirerende og trygg arena som åpner dører til nye perspektiver, med utgangspunkt fra et samisk tankesett og verdigrunnlag.»

↳ Daglig leder Dine Arnannguaq Fenger Lynge
Govva Dáiddadálu viesus.

Dáiddadállu som vertskap, en oversikt

 • I samarbeid med OCA var vi vertskap for ulike kuratorer fra verden over
 • Gjennom våre prosjekt SápmiToo og EadnametMaid var vi vertskap for ca. 100 - 200 deltakere i form av programdeltakere: kunstnere, kuratorer, kulturarbeidere, institusjoner, fagfolk og publikum
 • Lokale visninger og formidling av samisk kunst i samarbeid med Nasjonalmuseet:
  - Kunsten kommer hjem "Pile Of Sápmi Supreme"
  Skakke Folkedrakter
 • I samarbeid med urforlksfestivalen Riddu Riđđu var vi sammen med andre samiske aktører vertskap for "Hele verden til Sápmi"
 • Gjestespill: Vástádus Eana, Strangers Within

Priser

Pris for intromøte kr 2500,-
Tilstede fra Dáiddadállu: administrasjonsansatte, kunstfaglig leder og aktuelle kunstnerpartnere ved behov.

Transparent prismodell

  • Dáiddadállu opererer med en transparent prismodell
  • Prisen utgjør de faktiske kostnadene til både kunstnerpartnerne og administrasjonen, i tillegg til en cut som går direkte til kunstnernettverket
  • Dáiddadállu er et ideelt aksjeselskap hvor all overskuddet går til Dáiddadállus formål

Er dette er aktuelt for din bedrift, organisasjon eller institusjon? 

Some akg 5

Berik ditt arrangement med en kunstnersamtale. Vi kan kuratere kunstfaglig programmer eller initiere til presentasjon og formidling av samisk kunst.

Her finner du våre kunstnerpartnere

Elle Sofe 2 Foto Per Heimly