Norsk

Skjermbilde 2023 05 31 kl 11 45 56

Vindmøller over hele Oslofjorden!

Nyheter 31.05.23

Kunst i forsoningens hete? SALT og Dáiddadállu samarbeider stort for å markere 600 dager siden høyesterettsdommen i Fosen saken, som ironisk sammenfaller med rapport slipp fra Sannhets -og forsoningskommisjonen. I løpet av juni vil Oslo bli overrasket med samisk samtidskunst, lyden av vindturbiner som ljomer over Oslofjorden og visuell kunst som lyser opp 500 m2 takflater.

– Det må bli både stort og brautende, vondt, intimt, vakkert, poetisk og sårt når
vi skal snakke om pågående menneskerettighetsbrudd og forsoning i samme
åndedrag, sier kunstner og kunstnerisk leder i Dáiddadállu, Maret Anne Sara.

Skjermbilde 2023 05 31 kl 11 46 19

Fra “bare” en utstilling til full invasjon av samisk kunst

Dáiddadállu inntar SALT Art & Music fra 31. mai til 27. juni. Det som “bare” skulle være en visning av utstillingen DDDDD – Duot Dát DD Dáidda endte opp med å bli en full invasjon av samisk kunst på den enorme og
populære SALT plattformen.

– Det er slikt som skjer når kreative sjeler møtes. Ting bare oppstår og idéer vokser,
sier Erlend Mogård og Maret Anne Sara, gründerne bak SALT OG Dáiddadállu.

Kunst over hele Oslofjorden

Det er duket for et helt nytt lydverk som presenteres i metallcontainer,
en visuell kunstutstilling på “gata” og et ambisiøst prosjekterings – og lydshow som
popper opp i løpet av skumringstimene i utstillingsperioden. Dimensjonene av
kunstvisningene skal potensielt kunne ses og høres over hele Bjørvika.

– For meg ligger det noe mentalt viktig i det å snu mekanismene, og å kunne invadere tilbake. Kreve plass og tvinge majoritets -og makt samfunnet til en realitet som en ikke selv velger eller naturligvis vil ha. Det er det jeg ofte gjør med kunsten og kanskje derfor jeg liker å utfolde meg mest mulig i offentlig rom, sier Sara som har laget det nye lydverket i samarbeid med Dáiddadállu, Tenhaus Oslo og SALT.

– Vi har lenge jobbet med et stort visuelt prosjekt der ideen er å kunne prosjektere på
de store takflatene vi har i fiskehjelle-arkitekturen på SALT. Når samarbeidet med Dáiddadállu oppstod, måtte vi intensivere arbeidet for å få testet ut konseptet i denne store tematiske sammenhengen, sier Erlend Mogård Larsen.

Skjermbilde 2023 05 31 kl 11 45 56

Kunst som verktøy

DD grunnlegger Maret Anne Sara er ikke en fremmed maktkritisk stemme hverken i Oslo sammenheng eller som
kunstner. I 2017 demonstrerte hun foran Stortinget med sitt legendariske verk Pile o´
Sápmi Supreme, som i dag er trekkplasteret på det nye Nasjonalmuseet.
– Det føles godt å jobbe slik igjen. Intenst og instinktivt, med kunsten som verktøy i en pågående og aktuell politisk sak. Jeg håper mange folk kommer innom og kanskje får en opplevelse som inviterer til ny informasjon, nye perspektiver og kritisk tenkning, sier Sara som for anledningen stiller ut sammen med et bredt lag av andre
samiske kunstnere fra Dáiddadállu som blant annet har initiert til studietur på Fovsen Njaarke og Storheia vindparkanlegg, for sine kunstnere og samarbeidspartnere ved Tenthaus Oslo i 2022. Resultatet av studiene og samarbeidet premierer på SALT visningen og kontekstualiseres med kunstnersamtaler i
anledning åpningen av verkene 31. mai og 1. juni.

Mangfoldig og spennende arena

– På SALT jobber vi aktivt med å skape et åpent og inkluderende rom hvor ulike
kunstformer og perspektiver kan blomstre. Vi ønsker å tilby en atmosfære som
inviterer til dialog, refleksjon og utforsking av samisk samtidskunst. Det skjer masse
spennende innen samisk samtidskunst. Samisk kunst burde være like naturlig i Oslo
som i nord, sier Siril Bull Henstein, daglig leder på SALT og inviterer til
utstillingsåpning, konsert og kunstnersamtaler 31 mai kl.17:00 og 1. juni kl.18:00.

– Juni kan bli spennende under skumringstimene her på SALT. I løpet av
utstillingsperioden vil du bli overrasket av pop-up kunst intervensions som lyser opp-
og ljomer utover hele Bjørvika, sier Erlend Mogård Larsen.

Dáiddadállu og SALT takker Sametinget for prosjektstøtte.