Norsk

DD10 jagi bilde

Dáiddadállu 10 jagi kunstverk

03.05.24

Dáiddadállu feirer kunsten og dets unike samiske kunstnernettverk ved å flytte grensene for kreativitet i forbindelse med 10-årsjubileet i 2024. Les mer om utstillingsinnholdet nedenfor.

Med billedkunstnere, musikere, dansere, koreografer, forfattere, scenografer, designere, regissører, skuespillere og joikere har vi skapt ny og etterlengtet kunst for det offentlige rom i Guovdageaidnu/Kautokeino samt flere splitter nye kunstverk.

Dáiddadállu 10 jagi fortsetter inn i 2025 og vi skal fylle utstillingsarenaer og scener, åser og fjell lokalt, nasjonalt og internasjonalt med ny samisk samtidskunst.

Velkommen til Dáiddadállus store 10-års feiring!

2 Guovdageainnu áhkut Johan Fredriksson

Guovdageainnu áhkut av Hilde Skancke Pedersen. Foto: Johan Fredriksson

3 Rávnnjit Per Heimly

Rávnnjit av Maret Anne Sara. Foto: Per Heimly

Guovdageainnu áhkut

Offentlig kunst og visuell kunst i gruppeutstillingen

I 2021 laget Hilde Skancke Pedersen en installasjon ved navn Áhkut, bestående av syv gouache-malerier på papir. Nå har kunstneren laget en utendørs versjon av installasjonen.

Kunstverket formidler en hyllest til de tradisjonsbærende kvinnene som bor i Kautokeino og ellers i Sápmi. Disse sterke kvinnene har en unik historie og helt spesielle kunnskaper om samisk livsførsel og kultur, og er en stor inspirasjon med sin styrke, sin ukuelighet og sitt pågangsmot. Flere bruker fortsatt kofte til hverdags, og fører uanstrengt videre den samiske håndverkstradisjonen duodji.

For disse kvinnene er det naturlig å alltid bære kofte, men de kan representere de siste par generasjonene som gjør dette. Kunstneren ser denne installasjonen som en kulturpolitisk, historisk og feministisk ytring.
Skancke Pedersens verk er en hyllest til kvinnen, og ikke minst til samekvinner, som har fungert som lim i det samiske samfunnet, både innad i familien, i trippelarbeid hjemme, i reindrifta og annet yrkesarbeid, og i det politiske liv. De har måttet navigere i de uklare strukturene mellom det historiske matriarkatet og machosamfunnet, og de har gjennomlevd en hard fornorskningstid.

Da kunstneren laget original-installasjonen, ønsket hun at verket skulle utstråle varme, omsorg, takknemlighet, kjærlighet, livsvisdom og humor, noe verket også har blitt møtt med der det har blitt vist. Nå blir verket gjort tilgjengelig for alle, til alle døgnets tider og til alle årstider.

HILDE SKANCKE PEDERSEN

Støttet av: Nasjonalmuseet, Nordnorsk kunstnersenter, Dáiddadállu og RiddoDuottarMuseum


Rávnnjit

Offentlig kunst og visuell kunst i gruppeutstillingen

Rávnnjit betyr strøm, og verket henter visuell form fra Alta-Kautokeino vassdraget, med et kartutsnitt rett ovenfor demningen i Čávžu. Det ligger noe poetisk og meditativt i elvestrømmen som kontinuerlig flyter – og reinflokkene som nomadisk flytter over landskapene i Sápmi. Begge strømmene er sterke urkrefter i kontinuerlig drift. Dermed også en påminnelse om liv og historisk tilstedeværelse i landskap som fra sentraliserte kretser anses som tomme og uutnyttede. Fra et naturlig perspektiv er disse strømningene elementære og uendelige ressurser, men sett fra nasjonalt politisk perspektiv ser det veldig annerledes ut.

I verket brukes det ikke naturlig felte horn, men kun čorvošat eller áksánat som de kalles; horn par som fortsatt sitter fast i pannebenet. Sara jobber ofte med en nærhet til individet/materialet og liv/død. Det går igjen ved håndteringen av hele gevir. Det tydeliggjør at hvert gevir i realiteten er et individ som har avlivet ved enten tradisjonell slakt eller naturlig død og ikke industrialisert slakt der horn sages av større dyr for å få plass til dyrene i slaktetrailere. Čorvošat (gevirene) varierer i størrelser, form og fargenyanser.

Detaljerte beskrivelser og gjenkjennelse av horn er en særdeles intrikat del av reindriftssamisk tradisjonskunnskap. For reindriftssamer som spesialiserer seg på horngjenkjenning og som lever så tett på dyrene sine, vil verket ha nær, emosjonell og faglig verdi. For et publikum uten denne kunnskapen og tilknytningen vil verket være inngangsport til ny kunnskap på både tradisjonell, kulturell og politisk plan, sier Sara om flokken sin som nå strømmer ned langs kommuneveggen i reindriftsrikets hovedsete.

MÁRET ÁNNE SARA

Støttet av: Sametinget, Dáiddadállu og Kautokeino kommune.

2 katalog redigerad Vuosttaš latnja Johan Fredriksson

Vuosttaš latnja/Det første rommet av Susanne Hætta. Foto: Johan Fredriksson

Formoder Katalog Johan Fredriksson

Formoder av Hilde Skancke Pedersen. Foto: Johan Fredriksson

Vuosttaš latnja/Det første rommet

Grafikk, skulptur i leire og pelsinstallasjon

Vuosttaš latnja / Det første rommet er en utforskning av ur-feminine dimensjoner i den samiske kulturen, som blant annet berører omsorg, varme, femininitet, klima og kollektivisme. Kunstner Susanne Hætta er påvirket av de samiske gudinnene, religionen og forestillingsverdenen. Materialene pels, tre og leire er en speiling av flere tusen år gamle arkeologiske keramikk-funn og bergkunst i Sápmi. Hætta ønsker å nærme seg de kvinnelige verdiene og guddommene i den samiske religionen.

Omsorg: Tittelen henspeiler på livmorens omsluttende form, som i sannhet er det første rommet et menneske erfarer.

Varme: I den arktiske og sub-arktiske klimasonen urfolk bor og lever i, har man et enormt behov for varme. Nok varme og forutsigbare temperaturer til riktig årstid, er livsbetingelsen for naturen som urfolk lever av, og lever i. Kvinner sørger for at familien holder seg varm ved sitt arbeid med klær og materialer til boligen.

Femininitet: Skinn og pels er sanselige materialer. I samisk tradisjon har duodji av pels, skinn og tekstil, dipmaduodji, vært kvinnenes domene. Ved å benytte disse materialene viser kunstneren ære til tilpasningsdyktigheten i den samiske kulturen.

Klima: Urfolk i arktis behøver det klimaet de har tilpasset seg til gjennom tusener av år, med regelmessige årstidssvingninger. Pels er et materiale som har muliggjort liv i arktis. Samtidig opplever de klimaendringer som forrykker balansen i sine samiske liv, og livsbetingelsene forandres.

Kollektivisme: Kollektive metoder og ideologi står sterkere i Sápmi enn i det mer individorienterte majoritetssamfunnet. I kunstnerens arbeid med kunsten, søker hun gammel kunnskap både hos mennesker, fra litteratur og forskning.

SUSANNE HÆTTA

Støttet av Dáiddadállu, Samisk Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond (SKFV) og Bergesenstiftelsen.

Máttaráhkku

Vegginstallasjon

Kunstnerens oldemor Gunhild ble tatt fra sin mor da hun var åtte år gammel. Moren, Kirsten Andersdatter Spein Pulk, ble arrestert og fengslet etter å ha deltatt I Kautokeinoopprøret. Gunhild ble adoptert av en familie i Talvik, og ble fornorsket.

HILDE SKANCKE PEDERSEN

No. 92

Visuell kunst

Kunstneren lar fotografiene av en ukjent samisk kvinne stå som symbol for kvinner som tippoldemoren Kirsten Andersdatter Spein Pulk. Fotografiet er kun merket Kirsten Andersdatter, et vanlig navn i Finnmark på den tiden. Kirsten Andersdatter Spein Pulk levde på den tiden da den franske fyrst Roland Bonaparte reiste rundt i Sápmi med en fotograf som foreviget samer (1884).

HILDE SKANCKE PEDERSEN

Oppover

Objekt

Kunstneren ønsker å spre optimisme med dette verket, som er basert på samisk duodji, med deler fra brukte kofter, ullklede og bånd kledd rundt en tradisjonell samisk stige.

HILDE SKANCKE PEDERSEN

Guoddi

Performance og visuell kunstutstilling

Prosjektet Guoddi representerer en unik kunstperformance der dans og musikk er skulpturert gjennom uttrykket til avantgarde duodji. Disse elementene, dypt forankret i den samiske håndverkstradisjonen, beveger seg mot sterkt eksperimentelle uttrykksformer. "Guoddi", et ord fra det nordsamiske språket som betyr noen som bærer, blir i denne sammenhengen en metafor for dansernes rolle. De bærer kroppselementer som symboliserer stolthet og styrke, men også vekten og byrden det kan innebære å bære på en urfolkskultur. Guoddi er dermed et sentralt element i denne performancen, en bærer av kulturell identitet og historie.

Gjennom et kreativt samarbeid mellom designer og duojár Ann-Sofie Kallok, dansere Ánna-Katri Helander og Sebastian Björkman og komponist Anthoni Hætta utforskes et nytt og spennende kunstnerisk landskap, hvor kroppselementene ikke bare påvirker, men bestemmer retningen for de øvrige kunstformene. Komponisten og danserne trekker inspirasjon fra elementenes uttrykk, bevegelse og temperament.

I sluttproduktet forenes musikk og dans på en måte som løfter de avantgardistiske elementene til en kraftfull, utfordrende og flerdimensjonal performance. Denne forestillingen er ikke bare en dans, men en symbiose av kunstarter som sammen skaper en unik og minneverdig opplevelse.                                                                                                                                                          

Visuell kunst: Ann-Sofie Kallok
Komponist: Anthony Hætta
Dansere og koreografi: Ánna-Katri Helander og Sebastian Björkmann
Costume: Ann-Sofie Kallok
Make-up and hair: Ina M. Tretnes
Sound and light: Tuupa Records Oy

Takk til gullsmed Angelina Clerici og Linn Fahsing, Esben T. Andersen, Beaivváš Sámi Našunálateáhter, Davvi Division, Hilde Skancke Pedersen, Juhls Silver Gallery, Fredrik Prost.Støttet av Dáiddadállu, Dáiddafoanda, Kulturdirektoratet, Konstnärsnämnden og Nordisk kulturkontakt.

Guoddi foto Anne Katja Gaup

Guoddi  forestillingen. Foto: Ánne Kátjá Gaup

26 Suoidnekaboom Elle Norvang

Suoidnekaboom forestillingen. Foto: Elle Norvang

3 katalog redigerad Jietna vuoiŋŋat Johan Mathis Gaup

Jietnavuoiŋŋat konserten. Foto: Johan Mathis Gaup

Suoidnekaboom

Performance og visuell kunstutstilling

I Suoidnekaboom møtes reinmager og sennagress med scenekunsten og levende kropper. Verket utforsker de fysiske materialer i relasjon til materialers iboende potensial, kulturelle bruk og kontekst.

Etter invitasjon til å skape nye verk til Dáiddadállus 10 års firande, har Máret Ánne Sara invitert scenekunstnere Anitta Katriina Suikkari og Anja Saiva Bongo Bjørnstad, Alexandra Wingate og Li Taiga til å interagere og tolke noen av de fysiske materialene og verk Sara har jobbet med de siste årene, med særlig tematisk kontekst til Pile o´Sápmi og verks serien til Venezia Biennalen i 2022. Suoidnekaboom er et verk der individuelle kunstnerskap og forskjellige kunstfaglige grener, erfaringer og kompetanse, møtes i fritt spillerom. Gruppen har jobbet tett over 2 år, både ved fysiske workshops og samtaler, for å forstå hva den visuelle kunsten og materialene betyr i møte med scenekunsten og for oss i kollektiv forstand.

Ut av dette har det vokst fram et scenekunstverk som undersøker eksistensiell holdbarhet under press. Hvordan påvirker langvarig press det komplekse indre landskapet, i relasjon til seg selv og andre? Hvordan lever det indre liv i takt eller utakt med ytre liv, og hva gjør dette med mennesker, relasjoner og samfunn? Verket setter fokus på viktige diskusjoner knyttet til arbeidet med sannhets og forsoningskommisjonen ii kjølvannet av den harde fornorskninen av samene, og de pågående mekanismene av dette som fortsatt gjør seg hardt gjeldende i Sápmi i dag. Hvor små samfunn ofte baserer seg på avhengighetsrelasjoner i både materiell og immateriell kontekst, samtidig som immaterielle verdier og relasjoner settes i konkurranse med individuell materiell overlevelse.

Visuell kunst og kunstnerisk leder: Máret Ánne Sara
Bevegelse materiale: Anja Saiva Bongo Bjørnstad, Anitta Katriina Suikkari, Li Taiga, Alexandra Wingate ja Anna-Katri Helander.
På scenen: Anja Saiva Bongo Bjørnstad, Anitta Katriina Suikkari ja Li Taiga
Koreografi: Alexandra Wingate
Assistent visuell kunst: Li Taiga

Takk til Beaivváš Sámi Nášunalteater, og Ole Tomas Nilut, Jan Cato Nilut og Olav Johan Eira for teknisk assistanse.

Støttet av Dáiddadállu, Dáiddafoanda, Kulturdirektoratet og Davvi senter for scenekunst.

Jietnavuoiŋŋat

Konsert

Med Jietna vuoiŋŋat vil musiker Bernt Mikkel Haglund og joiker og skuespiller Ingá Márjá Sarre skape en unik musikalsk opplevelse gjennom en fusjon av nyskapte joiker og moderne musikk, med rytmiske dansbare elementer. Og eksperimentell stemmebruk er inspirert av naturlyder og de essensielle elementent.

Artister: Bernt Mikkel Haglund og Ingá Márjá Sarre
Dansere og koreografi: Marit Shirin Carolasdotter
Smink og hår: Ina M. Tretnes
Duojárat: Hilly sarre ja Gunn Hansen Pulk


Støttet av Sámi Dáiddafoanda og Dáiddadállu.