Norsk

Maret mainimage 1800x1200

Máret Ánne Sara: Homecoming fra rettighetskampen

Nyheter 26.07.21

Velkommen til Saras største samleutstilling av verksserien som hun har produsert gjennom familiens rettskamp mot den norske stat. Etter å ha vært vist rundt om i verden og vakt internasjonal oppsikt, vender verkene endelig hjem og vises her i hjertet Sápmi og hjemlandet til reinen som skal slaktes av veien. I samarbeid med Dáiddadállu, Gilišilju, Nasjonalmuseet og Sámi Allaskuvla viser Sara en stor del av hennes nyeste og mest politisk ladede verk som er produsert under brorens, Jovsset Ante Saras, rettssak mot den norske stat i kampen mot tvangsslakting av Sara familiens rein -og rettigheter.

Det mye omtalte hovedverket Pile O´Sápmi Supreme som består av 400 reinhoder og som er kjøpt inn av Nasjonalmuseet, vises på Sámi Allaskuvla. Saras andre monumentale verk, “Gielastuvvon”  som nylig er innkjøpt av Nord Norsk Kunstmuseum, vises i den samiske versjonen på Gilišilju som også stiller ut Pile o´Sápmi Power Necklace som er innkjøpt av Sámisk kunstsamling, samt smykkeserien Pile Power som Sara har utviklet i samarbeid med den amerikanske smykkekunstneren Matt Lambert.  

Máret Ánne gleder seg til utstillingsåpning, men tenker verkene kan bringe frem sterke reaksjoner fra publikum.

– Pile O´Sápmi Supreme har til nå vært vist på veldig spesifikke steder og under sterk konflikt. Det har snakket med et klart språk uansett hvilke steder det har vært. Jeg tror likevel at det blir en helt annerledes opplevelse for folk her hjemme. Det kan bli en sterkere opplevelse, og det kan kanskje føles vondere fordi reinen er så viktig for oss for vår identitet, for vår kultur, historie og for vår eksistensgrunnlag.

– Jeg husker godt hvordan det var etter den første rettssaken i Tana. Folk fortalte meg at de var skremt, og den dag i dag forteller reineiere hvor ubehagelig det var å se reinhodene hengende på den måten. De rører opp sterke følelser i meg også,  spesielt da hodene vaiet i sterke vindkast utenfor det norske Stortinget. Jeg har ikke samlet hodene med lett hjerte, men nettopp med tanke på å formidle en sinnsyk og knall alvorlig situasjon. Våre land, rein, levekår, og rettigheter blir forsøkt revet i stykker ved statens lover, og selv om vi prøver å si vårt blir vi oversett av de høye herrene som ikke bryr seg et sekund om oss, forteller Sara.

Máret Ánne Sara. Photo: Nasjonalmuseet

Máret Ánne Sara. Photo: Nasjonalmuseet

Pile o´ Sápmi Supreme handler om en forfinet, nærmest ugjenkjennelig kolonisering i skyggen av moderne demokrati og en tilsynelatende rettferdig rettsstat, sier Sara. Samtidig handler verket om retten til å utøve sin kultur, om retten til å verne om land, dyr, mennesker og rettigheter i Sápmi. Tittelen refererer til «pile o’ bones»: nedslaktningen av bøffelstammer i Nord-Amerika, utført av hvite kolonialister som en politisk strategi for å fordrive urbefolkning fra deres områder og slik få tilgang til deres land.

-Det var vår egen lykke og hardt strev som ga en løsning for vår private situasjon, men reinhodene forblir en påminnelse om at reineiernes politiske situasjon ikke er løst eller endret på et prinsipielt nivå. De høye herrene stjeler våre land for industriell inntjening og lovene deres gir de samme høye herrene makt til å bestemme over vår næring, rettigheter og vår private eiendom. Hvis deres ønske er å slakte våre reinflokker, så er lovene deres klinkende klare. Vi har ingenting å si og vi har ikke mulighet til å beskytte oss mot dette overgrepet. Det har min brors sak bekreftet, forteller Maret Anne. 

Program:

Mandag 9. august til torsdag 12. august (samme hver dag)

Kl 10:00 – 15:00 – Visning for publikum med formidler til stede ved verket.

Kl 15:00 – 16:00 – Vandring/omvisning som starter ved Pile o’Sápmi Supreme som avsluttes med visning av film av Maret Anne Sara på RiddoDuottarMuseat.

Fredag 13. august 

Artist talk med Máret Ánne Sara og Stina Högkvist, Nasjonalmuseets samlingsdirektør.

Musikkinnslag

Panelsamtale med Máret Ánne Sara, Beaska Niillas, Mari Boine, Gunnvor Guttorm og Harald Gaski (moderator). 

Åpning av Power Necklace, Gielastuvvon og Pile Power på Gilišilju