Norsk

Elle Sofe Sara Photo Arvu Carte Blanche 1067x1600

Første samiske produksjon på Norges Nasjonale Dansekompani

Nyheter 14.02.23

Danseforestillingen BIRGET; ways to deal, ways to heal, hadde urpremiere på det norske Operahuset i Oslo på torsdag. Forestillingen er et resultat av et samarbeid mellom koreograf Elle Sofe Sara, scenograf Joar Nango og dansekompaniet Carte Blanche. Birget er et samisk uttrykk og betyr å klare seg eller å lykkes i et miljø som er i endring – noe som harmonerer forestillingens tematikk.

Carte Blanche initierte samarbeid

Carte Blanche er Norges Nasjonale Kompani for Samtidsdans og arbeider med innovasjon, presentasjon og utvikling av samtidsdans i Norge og utenlands. Annabelle Bonnéry er kunstnerisk direktør ved Carte Blanche og er den som initierte til et samarbeidsprosjekt mellom Elle Sofe Sara, Joar Nango og kompaniet.

“Det var veldig interessant å møte Elle Sofe og Joar og begynne med å forstå deres ulike perspektiver og like grunnlag i spørsmål relatert til samisk kultur og verdier – og hvordan de utvikler deres kunstneriske arbeid utfra det. Jeg visste at de allerede samarbeidet og tenkte at det kunne bli veldig interessant å foreslå et samarbeid mellom dem og de 14 danserne i kompaniet i et scenekunstprosjekt.” forklarer Bonnéry.

CB Birget 2022 Haara 187 A5088 2048x1366

Fosen-saken og sannhets- og forsoningskommisjonen

Med abstrakte symboler i bruken av materialer, bevegelser og virkemidler knyttet til tankegangen bak birgen, ønsker Sara, Nango og Carte Blanche å bevisstgjøre om og oppfordre til berøring av spørsmål knyttet til samiske utfordringer.

“Tankegangen om birgen og hvordan vi skal klare oss i dagens klima er utgangspunktet til forestillingen. I scenografien har Joar brukt ting vi har funnet på vidda og hjemme og det samme gjelder temaet. Fosen-saken og sannhets- og forsoningskommisjonen er aktuelle utfordringer vi står overfor i dag. Vi har også arbeidet mye med våre egne utgangspunkt som kunstnere og mennesker – jeg, Joar og danserne i kompaniet som kommer fra ulike deler av verden.” forteller Sara.

Ikke belære, men oppfordre

I utviklingsarbeidet reiste kompaniet til Kautokeino for å bli kjent med det tematiske landskapet i forestillingen. Samtidig var det viktig for Sara at forestillingen ikke skulle belære men heller oppfordre til refleksjoner om veien videre. Både Sara og Bonnéry beskriver samarbeidet som en prosess som har preget forestillingen i sin helhet.

“Vi oppfordret kunstnerne til dialog og til å bli bedre kjent med øyeblikkene og stemmene som er med i forestillingen. I stykket er det flere perspektiver også innen det samiske, både fra Elle Sofes og Joars ulike utgangspunkt, men også de vi har snakket med som har fortalt sine ulike historier om traumer og opplevelser. Med kompaniets ulike kulturelle bakgrunner ble også tematikken mer universell – på grunn av utvekslingen der vi møtte og lyttet til hverandres ulike perspektiver, delte referanser som vi individuelt kan ha om traumatiske hendelser og tanker om hvordan vi alle kunne tilnærme oss tematikken.” sier Bonnéry.

Elle Sofe Sara and Joar Nango Photo Arvu Carte Blanche web 2048x1366

En viktig læringsprosess og et stort steg

BIRGET; ways to deal, ways to heal, er den første forestillingen der Carte Blanche arbeider med samiske stemmer i nøkkelposisjoner. Et steg videre for Sara, som forteller at dette har vært en veldig viktig læringsprosess for henne både personlig og som kunstner.

“De nye erfaringene i arbeidet og kunnskapen i dette prosjektet samt alle samarbeidspartnere er noe jeg setter pris på og tar med meg videre. Det har stor betydning for meg som kunstner men også det at Carte Blanche tar med forestillingen til en større arena hvor flere kan oppdage kunsten min – og det er et stort steg videre.” sier Sara.

Mulighet for flere samiske samarbeid

Om det blir flere samiske samarbeidsprosjekter med Carte Blanche er heller ikke umulig i følge Bonnéry.

“Vi har mangfoldige mål med den kunsten vi presenterer i verden. Men vi vet ikke om det blir flere samiske prosjekter enda, men det er absolutt muligheter. Våre prosjekter avhenger av relevans samtidig som vi vil se et samarbeid med prosjektets individuelle kunstneriske stemmer. Jeg følte at det var et bra øyeblikk i Elle Sofes kunstnerkarriere å møte oss nå.

Det handler om alt det – tid, tematikk og deres kunstnerskap.” konkluderer Bonnéry.

BIRGET; ways to deal, ways to heal skal turnere videre i Norge denne sesongen for så å bevege seg på internasjonale scener og forhåpentligvis Sápmi i 2024 og årene som kommer.