Norsk

Eadnamet Maid logo

EN ME-TOO KAMPANJE FOR LAND OG VANN I SÁPMI – WHAT HAPPENS TO THE LAND, HAPPENS TO US!

Nyheter 25.02.23

Støtte til demonstrasjonen på Olje -og energi departementet. Overgrep på natur i Sápmi, kan ikke leses uten sammenheng til mennesket!

State on Steroids Maret Anne Sara

For tre år siden startet Dáiddadállu prosjektet Eadnámet Maid!, da vi så hvordan våre land- og vannområder over hele Sápmi ødelegges og raseres og hvilke kamper og belastninger enkeltmennesker og samfunn tvinges inn i. Politikere og kjemper mot storpolitiske avgjørelser og føringer. Enkeltmennesker og familier må stadig ta rettslige kamper via rettssystemet – og i verste fall aksjonere og sette egen kropp og sinn på frontlinjen og gapestokk, for å verne om samisk livsgrunnlag og kultur.

Tenk gjerne over det, at dette kun er de umiddelbare belastningene man lett kan se med det blotte øyet, men det som ikke ses i det norske samfunn eller i offentligheten, er den indre og sjelelige belastningen som rammer urfolkssamfunn som lever med tette bånd og nær tilhørighet til omgivelser og dyr. Det som skjer med landet, det skjer med oss. Det som rammer dyrene våre, det rammer også oss.

502 dager

Dáiddadállu har fulgt Fosen saken fra sidelinjen og valgte i fjor å avslutte EadnámetMaid prosjektet med en studietur til Fovsen njaarke reinbeitedistrikt, og det enorme ulovlige vindindustriområdet på Storheia og Roan. Der det står til sammen 277 vindturbiner midt i viktige reinbeiteområder, som nå er rasert og omgjort til et tungt industriområde hvor det er farlig å ferdes for både mennesker og dyr.

Da studieturen ble gjennomført, hadde det gått 400 dager siden høyesterett fastslo at naturinngrepet på Fosen er et pågående menneskerettighetsbrudd. Statens rolle som eier og konsesjonsgiver i saken har ført til at dommen, nå etter 502 dager, ennå ikke er etterlevd. Denne situasjonen er bekymringsfull og maner frem følelser av maktesløshet både hos enkeltindivider og samfunn i Sápmi.

Støtte til aksjonen på Olje-og energi departementet

Selv om Eadnámet Maid! prosjektet formelt er avsluttet, er tematikken langt fra over – det er heller viktigere enn noen gang. Å jobbe med så brennaktuelle tematikker og mennesker som står midt i det, har vært en tung mental reise for deltakerne og for oss i produksjonen. Det har lært oss å bruke nødvendige verktøy før, under og etter mange samtaler. Dette har igjen ført til at vi har lært å involvere og ivareta psykisk helse for de som står på barrikadene, så vel som for våre medarbeidere og samarbeidspartnere.

Skjermbilde 2023 02 25 kl 11 52 02

Dáiddadállu vil med det gi støtte til aksjonen på Olje- og energidepartementet der mange av enkeltmenneskene som nå demonstrerer, har vært viktige samarbeidspartnere i vårt omfattende Eadnámet Maid! prosjekt. Urfolksrett og menneskerettigheter er ikke et valg!