Norsk

Ddutenfor

Dáiddadállu låser dørene midlertidig

Nyheter 04.05.21

Dáiddadállu har siden oppstart i 2014 leid lokaler på Kautokeino Arbeidssenter. Nå forlater kunstnerne bygget og lukker dørene til et nytt lokale er på plass.

-Med dette avsluttes et viktig kapittel som startet for syv år siden, med et godt samarbeid med kommunen og arbeidssenteret. Det er litt vemodig, men samtidig starter nå en spennende tid, sier daglig leder Dine Arnannguaq Fenger Lynge og styreleder Maret Anne Sara som fredag låste dørene for siste gang på det gamle eldrehjemmet.

Midlertidig hjemmekontor


-Vi stopper ikke driften på noe som helst måte. Vi jobber fortsatt for våre kunstnere og kunsten med kompetanseheving, nettverksbygging, våre prosjekter og samarbeid. Det som forandres, er at vi midlertidig mister en fysisk arbeids- og møteplass, og jobber da hjemmefra. Denne situasjonen tvinger oss til å tenke annerledes og kan også bringe frem spennende visjoner fremover. Det var en høy økning i leieprisen som gjorde at vi valgte å forlate arbeidssenteret. Vi har frem til nå betalt en grei leie, men for oss er det ikke rettmessig å betale enda mer for et så gammelt lokale som har mangler og som ikke lenger passer Dáiddadállus behov, forklarer Máret Anne Sara, som startet opp kunstnerkollektivet.

Máret Ánne Sara. Photo: Marie Louise Somby/Árvu

Máret Ánne Sara. Photo: Marie Louise Somby/Árvu

Jobber med en bedre løsning


Dáiddadállu slik vi har jobbet og eksistert, blir midlertidig borte fra Kautokeino kommune.


– Reiselivsaktører, utdanningsinstitusjoner, kunst- og kulturinstitusjoner og kommunen selv, kommer ofte til oss for vår kompetanse og samarbeid. Nå blir det selvsagt vanskeligere å møte våre kunstnere og andre da vi ikke lenger har lokaler, men Dáiddadállu jobber med å finne ny og bedre løsning, forteller Dine Arnannguaq Fenger Lynge.

Vil bygge et nytt Dáiddadállu


-Vi jobber med et stort prosjekt hvor vi undersøker mulighetene for å bygge vårt eget Dáiddadállu basert på våre behov. Det er en langsom prosess, og til det skjer, må vi fortsette med å leie lokaler. I Kautokeino er det få lokaler som passer for oss, men vi er i kontakt med noen utleiere. Når vi nå har tatt steget og flytter ut av arbeidssenteret, så jobber vi hardt for å skape en bedre arbeidsplass for kunstnerne og et bedre og mer tiltrekkende lokale for å vise frem kunsten. Vi gleder oss for Dáiddadállu fremtid, forteller Dine Arnannguaq Fenger Lynge og Máret Ánne Sara.