Norsk

Dáiddadállus verdier og grunnsyn

Samisk epistemologi er grunnlaget for Dáiddadállus virksomhet. Vi vektlegger holistisk tenkning, åpenhet og solidaritet mellom hverandre, bærekraft for natur, mennesker, dyr, vår kultur og våre næringer. Dáiddadállu er trygg, modig, generøs, ærlig, engasjert og banebrytende.

Kred Johan Fredriksson och Ann Sofie Kallok 1
Untitled 1 photo Susanne Haetta 1800x1200

Vi arbeider for å utvikle og synliggjøre kunst og kunstnere i Sápmi. Vårt grunnlag og utgangspunkt ligger i Sápmi. Vi bor, arbeider og utvikler oss med grunnprinsippet om at vårt arbeid er med på å utvikle og ivareta et friskt og levende Sápmi. Det innebærer at vi arbeider med mål om å oppnå rettferdig, varig og bærekraftig utvikling via vår institusjon og gjennom alle våre aktiviteter. Rettferdighet, helse og levelighet, varighet og bærekraft gjelder både folk, dyr, natur, språk, kultur og næringer i vårt samfunn. Vi anerkjenner at det tradisjonelle samiske verdisettet og verdensbildet er naturlig bygget på bærekraftig tenking, og derfor er det samiske verdisettet et naturlig utgangspunkt og grunnlag også for vår institusjon og våre aktiviteter.

Den samiske naturen, det samiske samfunnet og folk er i minoritet og er ofte under sterkt press av utenforliggende interesser. Den samiske politiske makten er sterkt begrenset. Som en konsekvens av dette arbeider kunstnere ofte med tunge og vanskelig tematikk, med formål om å synliggjøre og utfordre status quo. Vi ønsker å legge til rette for sterke kunstnere og et åpent og trygt miljø for samiske kunstnere slik at de makter å flytte på grenser. Mellommenneskelighet og kommunikasjon er sentrale verdier for Dáiddadállu. Kommunikasjon gjelder for alt liv, både i fysisk og spirituell forstand.