Norsk

Daiddadallu seminar 2

N2 Produktutvikling og økonomisk innovasjon innen samisk kunst

 • Project type Kunst som næring
 • Lokasjon Kautokeino

Prosjektets hovedmål har vært å sikre at den høye etterspørselen etter samisk kunst omsettes til bærekraftig og maksimal verdi for kunstnerpartnerne, nettverket, og det samiske samfunnet.

Kunst som næring

Dette prosjektet er en av de største prosjektene i Dáiddadállus historie. 

Prosjektet har hatt dette som hovedmål:

 • Maksimere synergieffektene mellom etterspørsel, Dáiddadállu og kunstnerpartnere
 • Øke lønnsomheten til kunstnerpartnere
 • Øke lønnsomheten for Dáiddadállu
 • Sikre og videreutvikle en bærekraftig Dáiddadállu som en viktig institusjon for samiske kunstnere

Aktiviteter

Aktiviteter for å styrke kunstnerpartnere:

 • Nettverkssamlinger
 • Kompetanseheving via kurs og workshops
 • En til en utviklingssamtaler
 • Utvikling av egen bedrift
 • Testing av egne produkter / tjenester
 • Merkevarebygging egen bedrift
 • Deltakelse spørreundersøkelser
 • Utvikling av Dáiddadállus tjenester

Aktiviteter for å styrke Dáiddadállu:

 • Grundig analysearbeid la grunnlag for satsingsområder i prosjektet 
 • Intern omstrukturering
 • Kompetansebygging
 • Utvikling, testing og lansering av tjenester og produkter 
 • Utvikling av prismodeller og kalkyler
 • Utvikling av ny visuell identitet i henhold til satsning
 • Utvikling av nettside 
 • Deltakelse i andre nettverk
311515807 5701021229978028 4520656078352531479 n
Daiddadallu seminar 3
Daiddadallu seminar 2

Samarbeid

Prosjektet har vært et samarbeid mellom kunstnerpartnere og administrasjonen. Vi har også hatt individuell oppfølging av kunstnerpartnere for å kartlegge individuelle produkter, rolle i Dáiddadállu, utvikling av kunstnerpartnerenes egen bedriftsmodell og utvikling av kunstnerpartnerenes produkter i samarbeid og synergi med Dáiddadállus bedriftsmodell.

Hva kan vi levere sammen, og hvordan systematiserer vi immaterielle produkter for å øke inntjeningen for alle parter?  Svarene ligger på de nye nettsidene våre under tjenester.

Et viktig aspekt i dette arbeidet har vært å utvikle lønnsomme produkter for nettverket som ikke kanibaliserer kunstnerpartners egne produkter og tjenester. Det anser vi at vi har lyktes med.

Kurs og workshops

I løpet av prosjektperioden samlet vi administrasjonen i Dáiddadállu, kunstnerpartnere og relevante fagpersoner til utvalgte kurs, workshops og samlinger.

Temaer for kurs har vært:

 • Workshop: Dáiddadállu i et drømmescenarie? Ved prosjektleder Anja Graven, House of Sápmi
 • Level up, hvordan jobbe og tenke stort?
  Ved multikunstner Elle Sofe Sara, Elle Sofe Company
 • Vi rigger for suksess! - Mål, mindset og moneymindset. Ved prosjektleder Anja Graven, House of Sápmi
 • Merkevarebygging – Hva er unikt ved deg og hvordan bygge din merkevare? Ved prosjektleder Anja Graven, House of Sápmi
 • Innovasjon og innovasjonsprosesser – hvordan fungerer innovasjonsprosesser og hvordan jobbe spesifikt med innovasjon opp mot opplevelsesbaserte tjenester? Ved Dorthe Helen Næss Eide, Handelshøyskolen Nord Universitetet
 •  Ved Siw Bang Larsen, rådgiver i Innovasjon Norge
 • Hvordan bygge en business som forsterker ditt budskap? Ved kunstner og grûnder Eva Kittelsen fra My Visible Mend 
 • Reaktiv eller proaktiv? - Refleksjoner og evaluering av egne mål. Ved prosjektleder Anja Graven, House of Sápmi
 • Motivasjonsforedrag; Kraften i kollektivetVed Maria Utsi 
 • Digital kunst, muligheter og fallgruver. Ved Kine Yvonne Kjær, Kine Kunst
 • Immatrielle rettigheter i et samisk næringsperspektiv. Ved Solveig Ballo, Sápmi Næringshage
 • Kraften i kollektivet i et DD perspektiv. Ved Katarina Påve Gaup, Arctic Prime
 • Dáiddadállu digitalt - muligheter og nye tjenester. Workshop ved prosjektleder Anja Graven
Anja Graven

Prosjektleder Anja Graven
Foto: Dánil Røkke

«Dette prosjektet har vært et av de mest givende prosjektene jeg har jobbet med. Å arbeide i et samisk miljø hvor samisk holistisk tankegang er sentralt i alt arbeid har gjort meg varm om hjertet og bidratt til de beste løsningene. Mitt fokus i prosjektet har vært at man ikke skal trenge å stå i spagat mellom fortjeneste og verdier, men at lønnsomhet skal skapes ved bærekraftige systemer og tjenester.»

↳ Prosjektleder Anja Graven

Resultater

Prosjektet har resultert i et mer robust Dáiddadállu, strategisk utvalgte produkter og tjenester som er bærekraftige og skaper størst mulig verdi for kunstnerpartnere og Dáiddadállu. Vi har fått en oversikt over produkter og tjenester som skaper en vinn vinn situasjon for nettverket og kunstnerpartnere. For selvom kunstnerpartnere leverer tjenester i og med Dáiddadállu som nettverk, er det viktig å huske på at alle også er selvstendige kunstnere med kunst som hovednæring. Vi håper at prosjektet har bidratt positivt til deres vekst også individuelt. 

KONKRETE RESULTATER
- Omstrukturering av Dáiddadállu
- Interne systemer for en mer effektiv drift
- Definert verdigrunnlag
- Tjenester og kunstpakker 
- Prismodeller og kalkyler
- Ny visuell identitet
- Nye nettsider

Om prosjektmidlene

N2 er et treårig leverandørutviklingsprogram hvor eierne og samarbeidspartnere har slått seg sammen for å skape en helhetlig overordnet satsing i Nord-Norge. Eierne av N2 er Fylkeskommunene i Nordland, og Troms og Finnmark fylkeskommuner og Sametinget, og samarbeidspartnere er Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Programmet ønsker å skape et fremtidsrettet næringsliv gjennom økt satsing på bl. a. innovasjoner, økt konkurransekraft blant leverandører og kompetansemiljøer. Vi ønsker å rette en stor takk til eierne av N2 programmet og da spesielt Finnmark fylkeskommuner som vi har hatt mest kontakt med i prosjektperioden og som har hatt stor tro på prosjektet! Vi ønsker også å rette en stor takk til OVDDOS - omstillingsorganisasjonen i Kautokeino som har bidratt med finansiell støtte til prosjektet.

Váimmusteamet olu giitu / Tusen takk!

Dine Arnannguaq Fenger Lynge

Dine Arnannguaq Fenger Lynge, daglig leder i Dáiddadállu
Foto: Anne Katja Gaup / Johtti Productions

«Vi opplever at N2-prosjektet har vært svært positiv og viktig for utviklingen av et bærekraftig Dáiddadállu. Jeg har stor tro på at prosjektet vil bringe Dáiddadállu vesentlige positive resultater av den store immaterielle verdien som ligger i vår særegne og unike kompetanse, erfaring og nettverk.»

↳ Dine Arnannguaq Fenger Lynge, daglig leder

Prosjektgruppe

PROSJEKTLEDER
Áleht Lemet Máreha Anja / Anja G. Graven

KUNSTFAGLIG LEDER
Máret Ánne Sara

ADMINISTRATIVT OG ØKONOMIANSVARLIG
Dine Fenger Lynge

RESSURSGRUPPE
Máret Ánne Sara, Dine Fenger Lynge, Elle Sofe Sara, Katarina Påve Gaup