Norsk

Eadnamet Maid logo liggende

EadnámetMaid

  • Project type Film og scene produksjon
  • Lokasjon Kautokeino

EadnámetMaid startet i 2020 med fokus på overgrep mot naturen i Sápmi og andre urfolksområder verden over. Dette er en aktuell tematikk i lys av klimaendringer, naturkatastrofer og arealinngrep.

EM2 W1 B8097 foto Susanne Hætta

Samiske kunstnere har lenge jobbet med naturen som tema - ikke bare som en kunstnerisk fremstilling av natur, men også med fokus på retten til land og vann, og disposisjonsretten av landet med tanke på næring, kultur og livsutfoldelse.

Vårt overordnede arbeid har handlet om å belyse sammenhengen mellom pågående inngrepssaker, mennesker, helse og meningsytringer gjennom kunst i relevante miljøer og offentlige rom.

Prosjektet skulle i utgangspunktet vare i fire dager, men Covid-19 tvang oss til å omstrukturere innholdet til digitale og hybride formater, og gjennomføre visninger, utstillinger, produksjoner og fysiske arrangementer over tre år og flere land og lokasjoner.

EM 2 W1 B8081 foto Susanne Hætta
EM2 W1 B8089 foto Susanne Hætta
EM2 W1 B8106 foto Susanne Hætta
EM2 W1 B8115 foto Susanne Hætta
Eadnamet maid foto daiddadallu 2