Norsk

LW26151 copy

Sarakka Gaup

  • 1991
  • Skuespiller
  • Oslo, Norway

Sarakka Gaup eller Eallána Bireha Áillu Sarakka er en skuespiller. Hennes hjembyer er Oslo og Guovdageaidnu. Som utøvende kunstner har hun mange hjertesaker, og liker det best når hun blir får jobbe allsidig; både tematisk, geografisk og ekspressivt. Likevel trives Sarakka best når hun får jobbe i samiske sammenhenger; med det samiske språket, politikk og samiske medskuespillere.

Skjermbilde 2024 02 13 kl 10 38 42

Bli kjent med Sarakka Gaup gjennom denne filmportretten.

Sarakka er utdannet skuespiller fra Academy of Arts i Oslo (tidligere Statens Teaterhøgskole.) I 2023 ble hun ansatt i Det Norske Teatret. Sarakka har arbeidserfaring fra Det samiske nasjonalteatret Beaivváš, Hålogaland teater, Giron Sámi teater og Rikstetern i Sverige, Kloden teater, Den Kulturelle Skolesekken. Hun har også erfaring fra film, serier, dubbing, dikt og poesi og det frie scenekunstfeltet.

Sarakka har mottatt flere stipend, som Sametingets kunst- og kulturstipend og Sparebank1 Nord-Norges talentstipend. Hun mottok Young Artist of the Year Award på urfolk Festival Riddu Riđđu.


7
9
4
2

«I mange av produksjonene jeg har vært involvert i, har det samiske vært en viktig faktor, ettersom jeg har jobbet i Sápmi, i samiske institusjoner med samiske temaer. Dette er det som er nærmest mitt hjerte, der jeg føler at de beste av flere verdener kommer sammen. Det er da det føles meningsfylt å være skuespiller.»

↳ Sarakka Gaup, 2023.

Som skuespiller er Sarakkas instrument blant annet kroppen hennes, språket, opplevelser og stemmen. Og i dette er identiteten hennes som samisk ganske naturlig. Så ved å være henne, kan yrket hennes ha et samisk perspektiv bare i kraft av at hun praktiserer det. Likevel er Sarakka også "bare" en skuespiller, og ikke alltid opptatt av å ville bli definert i boksen "samisk skuespiller".

Skjermbilde 2023 10 02 kl 14 30 22

Iđitsilba trailer. Film av: Elle Márjá Eira.

«Jeg takker teatret, og spesielt det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš, som lærte meg det samiske språket. Jeg er evig takknemlig for at jeg gjennom lek, scenearbeid og fantastiske medskuespillere, kunne ta tilbake det gylne språket, på arbeidsplassen som min far hjalp til med å finne.»

↳ Sarakka Gaup, 2023