Susanne Hætta

Susanne Hætta er en samisk kunstner, fotograf og forfatter fra Finnmark. Hætta jobber med både kunst og kommersiell fotografering, men har en forkjærlighet for portretterog landskap. Hennes kunstneriske uttrykk inkluderearktiske landskapi Sápmi, fotografert i svarthvitt. Hennes mest visteprosjekt er i farger; ”Blood conversations”. Blod og fargen rød er komponenter som skaper refleksjoner rundt temaer som identitet, smerte, fruktbarhet og seksualitet. Bildene har blitt vist i både Oslo, Berlevåg og Jokkmokk.

Sommeren 2017 viser Hættautstillingen “Neverending day” på Kjeldsenbruket utenfor Vadsøi Øst-Finnmark. De frosne landskapene i Finnmark, for det meste Varanger,viser en naiv drøm om en verden som aldri forsvinner og aldri forandres. En kommentar til global oppvarming og klimaendringer, med fotografier som viser den samme naturen våre forfedre så i for tusen år siden. Festivalen Sun Station finner sted i Vadsø den samme uken utstillingen åpner, med det samme klimafokuset; søsterfestivalen til Ice Station som ble holdt i november 2015.

Susanne Hætta har også gitt ut tre bøker: en lettlestbok for barn på nordsamisk, “Okta BeaiviÁnniin” (Idut 2000), en biografi på norsk, ”Utsi –veien ut av det kriminelle livet” (ČálliidLágádus/Forfatternes Forlag 2015) og en fotobok om den samiske artistenMari Boine, “Mari Moments –Mari Liibbat” (Susannefoto forlag 2017).

 

 susannefoto.com

Flicker: https://www.flickr.com/photos/161085855@N05/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fotografsusannehætta

Del denne siden

© 2023 Daiddadallu
Site Dsign: PTP