Hilde Skancke Pedersen

VISUELL KUNST
Som visuell kunstner arbeider jeg i flere ofte i blandet teknikk.
Jeg er fascinert av spor etter menneskelig aktivitet, f.eks. skremselsbånd i reindrift, og andre menneskelige avtrykk i naturen. For meg blir disse markørene symboler på grensesetting i en større sammenheng.
Jeg arbeider dessuten ofte med tematikken rundt livsvilkår i en karrig egn, og med sammenhengen mellom kropp og natur.

UTSTILLINGER
Jeg har vist eller deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland, både som visuell kunstner og scenograf.

Hilde Skancke Pedersen sine verk i DDDDD – Duot Dát DD Dáidda, Dáiddadállus spesiallagede utstilling for Finnmarksløpet 2023.

KUNSTKONSULENT/ KURATOR
Jeg har lang erfaring som kunstkonsulent for offentlige og private bygg, og har utført innendørs og utendørs kunstprosjekt, bl.a. til plenumssal og foajé i Sametinget, Karasjok (2000).
Jeg arbeider også som innkjøpskonsulent av kunst.
Som kurator har jeg arbeidet for bl.a. RiddoDuottar Museat og Sámi Dáiddačehpiid Searvi.

SCENOGRAFI OG KOSTYMER, ROMKUNST
Jeg har bred erfaring som scenograf for teater, dans, opera, TV og film.
Jeg arbeider også med utstillingsdesign.

DRAMATIKK
Som forfatter er jeg representert i ulike antologier og tidsskrift.
Beaivváš Sámi Našunálateáhter har oppført mine scenetekster ”Vardøger – Váigasat” og ”Vekselsang” (etter Laila Stiens roman med samme navn), førstnevnte sammen med Hålogaland Teater, Nordland Teater og Festspillene i Nord-Norge. Jeg har også bidrett med scenetekster for Stellaris Dans Teater.

Del denne siden

© 2023 Daiddadallu
Site Dsign: PTP