Stillingsutlysning: Prosjektleder

26/03/21

Dáiddadállu, Kautokeino, Norge

Vi søker etter 50% prosjektleder for prosjektet “Produktutvikling og økonomisk innovasjon innen samisk kunst». Stillingen er tidsbegrenset til ett år med mulighet om forlengelse. Prosjektleder vil få ansvaret for å utvikle produkter og tjenester i kunstneriske fagfelt i samarbeid med kunstnerne i Dáiddadállu, der økonomisk innovasjon står sentralt. Vi søker en selvstendig person til å lede prosjektet og arbeide strategisk og konkret.

Mii ohcat 50% prošeaktajođiheaddji prošektii “Buvtaovdánahttin ja økonomalaš innovašuvdna sámi dáidagis». Virgi lea gaskaboddosaš ovtta jahkái ja sáhttá guhkiduvvot. Prošeaktajođiheaddji ovddasvástádus lea ovddidit dáiddasurggiid buktagiid ja bálvalusaid ovttas Dáiddadálu dáiddáriiguin, mas ekonomalaš innovašuvdna lea guovddážis. Mii ohcat iešheanalis olbmo jođihit prošeavtta ja bargat strategalaččat ja konkrehta.  

Søk på stillingen her: https://www.jobbnorge.no/se-no/bargoohcamii/virgái/203463/proeaktajoiheaddji

 

© 2023 Daiddadallu
Site Dsign: PTP