Speaking of indigenous art, rights and health w/Máret Ánne Sara and Maja Kristine Jåma

1/06/23

SALT - Art & Music, Oslo, Norway

 
Før Åvla sin konsert – inviterer vi til en samtale med Máret Ánne Sara og Maja Kristina Jåma fra Fovsen njaarke reindistrikt, om forholdet mellom natur og helse i urfolksperspektiv og om forholdet mellom kunst og dette pågående menneskerettighetsbruddet. Til arrangementet
 
I et minoritetssamfunn, underlagt majoritets- og makt samfunn med lang kolonial arv, ender kunsten ofte med å ha en særegen viktig rolle for ytringsfrihet og samfunnsutvikling. Det er ofte kunsten som tør og som må på banen for å utfordre og oppfordre til samtaler om de vanskeligste og mest brennaktuelle sakene som påvirker oss som mennesker og vårt samfunn. Dáiddadállus kunstnere er intet unntak, og mange av våre kunstnere har lenge stått i front for nettopp brennaktuelle politiske problemstillinger og kamp.
 
Dáiddadállus EadnámetMaid prosjekt flettet kunsten inn i pågående politiske problemstillinger og vi rettet spørsmålet; hvordan påvirker overgrep på natur innpå innpå helse og psykisk helse blant samer og i et urfolksperspektiv? Som en avslutning av EadnámetMaid prosjektet reiste vi på besøk til Fovsen Njaarke for å lære hva kampen og kostnadene er for å beskytte natur, kultur, helse og rettigheter.
 
Utstillingen DDDDD-Duot Dát DD Dáidda vil være åpen og vi presenterer her også verk direkte fra Fovsen Njaarke og Storheia vindpark.
© 2023 Daiddadallu
Site Dsign: PTP